zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Obowiązek informacyjny RODO

Poprawiono: poniedziałek, 28 maj 2018

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) zwanego RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych decydującym o tym w jaki sposób wykorzystywane będą Państwa dane osobowe, jest firma MATBOR Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Racławickiej 23 (dalej „MATBOR”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000113729.

2. Celem uzyskania szerszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres MATBOR Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Racławicka 23

3. Państwa dane osobowe otrzymujemy w momencie:

3.1 założenia przez Państwa zamówienia lub zapytania przez formularz zamówienia (http://www.matbor.pl/kontakt/zamowienia.html)  lub pocztą e-mail 

3.2 w trakcie transakcji związanych z uiszczaniem należności za zamówiony towar

3.3  w celach podatkowych. 

4. Podanie następujących danych osobowych jest przez nas wymagane i niezbędne do:

4.1 Zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a tym samym do świadczenia usługi:

4.1.1 Realizacji zamówienia złożonego poprzez pocztę e-mail lub formularz zamówienia (http://www.matbor.pl/kontakt/zamowienia.html):

4.1.1.1 Imię i Nazwisko

4.1.1.2 Nazwa Firmy (w przypadku przzedsiębiorców)

4.1.1.3 Adres e-mail

4.1.1.4 Adres do wysyłki zamówienia (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto i województwo)

4.1.1.5 Kontaktowy numer telefonu

4.1.1.6 Inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i względów podatkowych: Numer NIP

4.1.1.7 Inne dane pozyskiwane w sposób zautomatyzowany niezbędne ze względów rachunkowych: Numer konta bankowego w przypadku wykonywania przelewu na konto MATBOR

 

4.1.2 Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez pocztę e-mail lub formularz zapytania (http://www.matbor.pl/kontakt/zapytania.html): 

4.1.2.1 Imię i nazwisko

4.1.2.2 Nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorcy)

4.1.2.3 Adres e-mail

4.1.2.4 kontaktowy numer telefonu

Podanie  innych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Wykonanie umowy obejmuje: 

4.1 Świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wymiana korespondencji, wykonywanie transakcji i dokonywanie płatności

4.2 Rozstrzyganie ewentualnych zwrotów i reklamacji

4.3 Kontakt związany ze świadczeniem usług dotyczących wykonywanej umowy

4.4 Obsługa zapytań i zgłoszeń przez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail dotyczących wykonywanej umowy.

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MATBOR, którym jest:

5.1 Obsługa usług płatniczych

5.2 Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną

5.3 Obsługa Państwa zapytań nadesłanych pocztą e-mail bądź poprzez formularz kontaktowy niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy

5.4 Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych

5.5 Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, jeśli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę. 

6. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, urzędy kalibrujące i certyfikujące zakupiony przez Państwa w towar.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

8. Mają Państwo prawo: 

8.1.  Do dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

8.2.  Do przenoszenia danych

8.3.  Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8.4.  Do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych

8.5.  Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

8.6 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8.7 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

9.1 Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

9.2 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

9.3 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

9.4 Archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez maksymalnie okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.