zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.
PLIKI DO POBRANIA
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OWA-17 OFERTA WZORCOWAŃ AKREDYTOWANYCH WYD. 4.pdf)OWA-17 OFERTA WZORCOWAŃ AKREDYTOWANYCH107 kB2017-10-10 08:52
Pobierz plik (OWNE-17 OFERTA WZORCOWAŃ NIEAKREDYTOWANYCH EKONOMICZNYCH.pdf)OWNE-17 OFERTA WZORCOWAŃ NIEAKREDYTOWANYCH EKONOMICZNYCH380 kB2017-08-18 08:55
Pobierz plik (OWNS-17 OFERTA WZORCOWAŃ NIEAKREDYTOWANYCH STANDARDOWYCH WYD. 3.pdf)OWNS-17 OFERTA WZORCOWAŃ NIEAKREDYTOWANYCH STANDARDOWYCH110 kB2017-08-30 11:38

Usługi wzorcowania

1. Oferta wzorcowań nieakredytowanych ekonomicznych nr OWNE-17 zawiera wzorcowania ekonomiczne, w cenach ekonomicznych (niskich), tylko dla przyrządów do pomiaru długości i kąta (oferta wąska); wzorcowanie ekonomiczne to: wyznaczenie błędów wskazań przyrządu pomiarowego w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych, wykonane przez nieakredytowane laboratorium wzorcujące, stosujące autorski system zarządzania jakością (m. in. wzorcowanie nie obejmuje szacowania niepewności pomiaru); potwierdzeniem wzorcowania jest świadectwo wzorcowania

2. Oferta wzorcowań akredytowanych nr OWA-17 zawiera wzorcowania akredytowane w cenach wyższych, dla przyrządów do pomiaru długości i kąta, twardości, siły, masy i warunków środowiskowych; wzorcowanie akredytowane, to: wyznaczenie błędów wskazań przyrządu pomiarowego w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych, wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące w zakresie akredytacji; potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest świadectwo wzorcowania o treści zgodnej z wymaganiami normy ISO 17025, zawierające logotyp jednostki akredytującej i numer udzielonej akredytacji

3. Oferta wzorcowań nieakredytowanych standardowych nr OWNS-17 zawiera wzorcowania standardowe w cenach średnich, dla przyrządów do pomiaru długości i kąta, twardości, siły, masy i warunków środowiskowych (ten sam zakres oferty jak w ofercie nr OWA-17); wzorcowanie standardowe, to: wyznaczenie błędów wskazań przyrządu pomiarowego w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych, wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące poza zakresem akredytacji lub przez nieakredytowane laboratorium wzorcujące stosujące system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 17025; potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest świadectwo wzorcowania o treści zgodnej z wymaganiami normy ISO 17025, nie zawierające logotypu jednostki akredytującej i numeru udzielonej akredytacji

 

OFERUJEMY USŁUGI WZORCOWAŃ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH (OFICJALNA OFERTA ZAŁĄCZONA WYŻEJ)


Wzorcowania nieakaredytowne (zwykłe) i akredytowane, dla między innymi następująych grup i rodzajów przyrządów pomiarowych:

 • przyrządy suwmiarkowe, np. suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe, liniały suwmiarkowe cyfrowe do montażu,

 • przyrządy mikrometryczne, np.mikrometry zewnętrzne i wewnętrzne, średnicówki mikrometryczne, wzorce nastawcze, głębokościomierze mikrometryczne,

 • przyrządy czujnikowe, np. czujniki, diatesty, mikrokatory, grubościomierze czujnikowe, grubościomierze czujnikowe, macki czujnikowe, głębokościomierze czujnikowe,

 • promieniomierze i średnicówki czujnikowe trójpunktowe cyfrowe do pomiarów zewnętrznych (np. do okręgów tocznych),

 • przymiary i liniały, tj. przymiary sztywne, półsztywne, wstęgowe, liniały powierzchniowe prostokątne, dwuteowe, jedno- i trójkrawędziowe, sinusowe oraz płyty pomiarowe,

 • przyrządy do pomiaru kątów i poziomów, np. płytki kątowe, kątowniki, kątomierze, poziomnice, pochyłomierze,

 • wzorce i sprawdziany wymiarów geometrycznych, np. płytki wzorcowe, płytki kątowe, sprawdziany otworów i wałków, sprawdzany gwintowe, w tym stożkowe, wzorce łuków kołowych, zarysu gwintu, szczelinomierze listkowe,

 • profilometry (chropowatościomierze), konturografy, okrągłościomierze, porównawcze i kontrolne wzorce chropowatości,

 • twardościomierze do metali: Brinella, Rockwella, Vickersa, Leeba, UCI oraz Leeba & UCI,

 • twardościomierze/ młotki/ sklerometry Schmidta do betonu,

 • twardościomierze do elastomerów (gumy) i plastomerów (plastików), np. twardościomierze (durometry) Shore'a oraz gumowe i metalowe wzorce twardości do nich,

 • przyrządy pomiarowe do badań nieniszczących, np. grubościomierze ultradźwiękowe i magnetyczne, warstwomierze (mierniki grubości powłok), folie wzorcowe (kalibracyjne),

 • przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych, np. termometry, termohigrometry, pirometry, manometry (ciśnieniomierze), mierniki pola magnetycznego, luksomierze, mierniki promieniowania UV,

 • siłomierze (dynamometry), klucze i wkrętaki dynamometryczne, momentomierze, wagi i odważniki (wzorce masy),

 • przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, np. multimetry, mierniki izolacji, mierniki parametrów instalacji.OFERUJEMY TAKŻE USŁUGI BADAŃ (POMIARÓW) TWARDOŚCI METALI, ELASTOMERÓW (GUMY) I PLASTOMERÓW (PLASTIKÓW) UZNANYMI METODAMI ORAZ GRUBOŚCI ŚCIANEK METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ. OFERTY NA ZAPYTANIE.